Klasik

İ N S A N

Hızlanarak yetişmelisin

Sadece yaşarken çekmelisin

O mis gibi havayı ciğerlerine

Gam, keder ve çileyi değil...

İnsan onuru vardır, bilmelisin!

İnsan, onurludur.