Deneme

Beklesende...

Beklesende...

Bekleme hiç. 

Zengin olan fakiri aramaz! 

Fakir ise zengin olanı, yiğit davranıp zaten aramaz

Beklesende zenginlik bitmez.

Ondan, fakirlik de bitmez...