Şiir

Aşkın Tavafı

Aşkın Tavafı

Yüreğimde bir helecan, nüksetti yine korkular
Teşrif et artık sevdiğim, akmasın gözümden yaşlar
Bir an göremezsem seni, derin buhranlar sarar
Bertaraf et bu hisleri, olmasın kalbim sitemkâr

Teslim-i nefs ettim sana, mustarip etme gönlümü
Müstakil bırakma beni, sana adadım ömrümü
Çok mana taşır varlığının bendeki tezahürü
Göreyim artık yüzünü, gel kalbimin taze gülü

Teneffüs ettiğim hava pirüpak senin yanında
Sende mahsur kalalı çekildim inzivaya
Kulaklarım tıkalı her türlü şayiaya
Görün artık bir yerden, gir aşkın tavafına