Şiir

Aşkın Sillesi

Aşkın Sillesi

Men ettim benliğimi aşka esir düşmekten
Teyakkuz halinde kalbim bir gün çıkıp gelirsen
Dönüşünü mazur görmem, seni emin addetmem
Sakınırım hislerimden, gönlüm olmaz sana mesken

Derin bir inkisar bu, tecrit ettim kendimi
Fırsat vermem kimseye, etmesinler zikrini
Beni aşka iten mücbir kuvvet gözlerin miydi?
Ehemmiyeti yok artık, hatıramdan silindi

Teskin ettim sızılarımı, cengim bitti ruhumla
Yalnızlığın miadı doldu, kalamam aşktan cüda
Senin yerine kaim olan şifa oldu yarama
Aşkın sillesi bitti, kucak açtı sonunda