Şiir

Aşk Malúlü

Aşk Malúlü

Ihtiyatkârsın, aldanmazsın her zevahire
Tetkik edersin her kalbi aşkın vusulünden önce
Her yola tevessül ettim vuslatına ermek için
Aşkımın revnakını gör, istimdatımı geri çevirme

Cihannüma gözlerinden girip kalbine akıversem
Bermutat naz edip de gelir misin yine görmezden
Müdafaaya kadir misin kendini derin sevgimden
Sessizliğe tahammülüm yok, cevaz ver bitsin çilem

Ben hayaller kurarken, sen yolunu çizmişsin bile
Aşık kisvesinde girivermiş biri yorgun kalbine
Istinat edememiş aşkınız yazık, sağlam bir temele
Bir aşk oyunu sergilemiş, hitama ermiş eza ile

Gönlüm şifa kapısı sana, sen bir aşk malúlü iken
Yanındayım artık kurtulman için bu fecaatten
Iade-i ziyaretin olsun baki, hemen avdet etme
Birlikte aklayacağız her karayı sana atfedilen