Tehlike

Uçurumun kenarına tutunan bir kaya parçasıyım

Gittikçe ufalanan

Hep düşeceğim diye beklerken bir günü daha korkuyla geçiren

Korkmaktan umut etmeyi unutan

Kurtulmak için çabayamayan

Kaskatı bir kayayım 

Sert görüntümün altında yatan korkularım

Dışardan bakanların sert gördüğü ben

Aslında sona yakın olan 

Ansızın düşüp ufalanabilirim

Her bir parçam ayrı yerde

Kimisi karada kimisi su da

Yaşadığımı sanma 

Parçalandım artık olamam eskisi gibi

Tıpkı insanlar gibiyim 

Her gün biraz daha özünü yitiren

Kayayken ufalana ufalana kuma

Sonrada toz zerreciklerine dönen

Bir zamanlar bütün olan ama yıpratılan bir ben

Kimseye dokunmadım da 

Durdum olduğum yerde kıpırdamadım da

Kim bilir belki de güvende zannettiğim yerde

Tehkikenin içindeydim 

Sinsi bir tehlike içinde