İNSAN

Hızlanarak yetişmelisin

Sadece yaşarken çekmelisin

O mis gibi havayı ciğerlerine

Gam, keder ve çileyi değil...

İnsan onuru vardır, bilmelisin!

İnsan, onurludur.

Veriyor gölgesini koca çınar

Nezaket gösteriyor, fedakârca

Hizmetini göstermekte insanoğluna

Belli belirsiz belirsizlikte

Ala bildiğine şu beyazlıkta

Belirmeli bembeyazda insanoğlu

Kaplamasın karartı

Esmesin hazin, hırçın rüzgar

Kaybolur insan fırtınada

Bulamaz kendi yönünü

Esmesin bu deli rüzgar

Sürüklemesin, katmasın herşeyi birbirine

Dursun, durulsun, dinsin, dinlensin

Açsın yine o sapsarı güneş

Isıtsın, tenimi, içimi...