ğ

Kuyular var içimizde

Taş atsak da duymayız çıkan sesi uzun süre

Sığ değil, dar değil

Geniş ve derin kuyular dolacak gibi değil

Günlerce yağmur yağsada

Bir türlü dolmaz

Çünkü kimi insanlar, o kuyulardan su çeker

Derinliklerine inemeyeceğin kadar derin o kuyular, korkutur

Dibinde bir şey var mı

Yoksa orada gizlenen bir canavar mı

Hayal gücüne göre değişir

Kuyunun dibi boşluk desen yıkılır

O kadar derin kuyular boş olamaz ya

Belki bir hazine var dibinde

Belki de bambaşka şeyler hayallerin ötesinde

O kuyunun dibine inmeye cesaret edemeyenler bilemezler

Bu yüzden kimileri içi boş kuyular edinirler

Dibinde hazinerler olduğun inanmak gerçekleri değiştirmese de

Kimisi hayaller içinde gerçekler yaratır kendine