f

Varla yok arasında sıkışmış iki insan

Sanki anlam hiç var olmamış

Saygısı kalmamış onun

Ne de net olmayan durumun

Kararlı ve kararsız kalınmış

Biraz bile yürünse ilerlendi zannetme

Atılan adımlar ilerletmez

Gidenler gelenlerden çok ise

İnsan dönüpte geriye bakmaz

Ne yaşadığını bilir ise

Bilinmezlik iyidir

Merak uyandırır ve hayatta yer edinir

Bilinmeyenlerin huzuru bilinenelerin sonundan iyidir

Formülle ifade etmeye gerek yok

Çarpıp bölmeye

Olayları karıştırmaya

Sonra da çıkan sorunlara lanet etmeye

Hiç gerek yok