d

Yenik düştüğün bu savaşta
Yaralarını saklamak için uğraşma
Hiç yaralanmamış gibi
Yeni savaşlar ararsın kendine, arama
Belki vücudun kaldırır ama ruhun yorgun
Fark etmeden uzaklaşırsın kendinden
Savaştığın o yerden, belki de geleceğinden
Amacını kaybedersin
Artık savaşların sadece savaşmış olmak için
Bu duruma gelince yenilmez olursun belki
Ama içindeki savaşlar bitirir seni
Bitişin güçleniş gibi gelir
Kalbin küçülüp küçülüp
O savaş meydanına düşüverir