ASIL MESELE / ÖNSÖZ/ SAYFA 1

İnsanların içinde çarpışan acılar yanlışlıklarından ötürü fikirsizlikten, bu yüzden de fikri hafife almak veya aşağı görmek yanlıştır. Böyle yaptılar mı sanki bilgeliğin doruğuna çıkmışlar gibi içlerine bir his düşer ve gerçek dünyada hiç olmayan işlevleri övgü ile karşılarlar. Bu yüzden çoğu insan bozuk sözleriyle saldırır ve ahlaklı olmak yerine terbiyesizce davranmayı seçer. Onun için bazıları, insanları devrim ile zafere kavuşturmayı değil de daha çok planlarla satmayı tercih ederler ve bunlara genellikle vatan hainleri denir. Demek ki bilmeden ve ortada gerçek bir fikir olmadan hiçbir işlev yürümez ve başarıya ulaşamaz. İnsan bilmedikçe işlevler duracak ve fikirsiz kalınca da devrim elbette sona erecek. Bir devrimin başlması kolay değildir lakin bitmesi ise kolaydır tıpkı bir insanı öldürmek gibi, öldürmek için vicdansız bir insan ve silah gerekir lakin bir devrimi bitirmek için sadece içlerine fikirsiz ve toplumu kolayca satabilecek insanları dahil etmeniz yeterli. Bu dünyada oluşan eski devrimlere bakıldığında insanların veya aklın nasıl bir uyanış tasarladığını görürüz ayrıca devrim içinde insanları yönetme ve aynı fikirde tutmak. Toplum aynı işlev içinde tutmak zor olsa da fikir, ulus bireylerine yol açarak ortak bir yönde buluşturur. Bir toplum aynı fikirde buluşuyorsa ona uygulanabilecek herhangi bir olumsuz hamleyi etkisiz ve güçsüz kılar. Fikirle ilgilenirken ortaya yeni ya da bilinmedik birşey yaratmak istemedim ama sadece olan başarısızlıkların nedenini açıklamak ve saptamak istedim. Ayrıca buradaki inceleme Arap devrimlerinin başarısız olma nedenini ve fikrinizde oluşan ön yargıyı bitirecek ve tekrardan doğru bir şekilde olanların gerçeği ile sizi buluşturacak.