.

Tuzaklar sarmış etrafı
Sanki her an biri daha yakalanacak
Biri daha kaybedecek gibi
Ama en acısı sessizlik
O sessizlik içinde bir ses ararsın
İçten içe korkarsın
Tuzaklar içinde biri
Duyacağın onun sesi belki
Artık sessizlik bile iyi gelmeye başlar
Kimi kötü düşünceler yüzeye çıkar
Düşüncelere vurulmuş kilitler
En beklenmeyen anda açılır
Böylece akıldakiler özgürlüğe ulaşır
Bu özgürlük zordur
Kimi düşüncelerin kilidi açılırken
Kimi duygulara kilit vurulur
Düşünceler varsa duygular geri planda durur